Ryzyko przy inwestowaniu w depozyty bankowe

Depozyt bankowe to forma inwestowania naszych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Z takiego depozytu (inaczej lokaty) możemy skorzystać nie tylko jako osoby fizyczne, ale również jako przedstawiciele firm. Korzystanie z lokat firmowych niesie ze sobą wiele korzyści. 

Dlaczego warto założyć lokatę firmową?

Podstawową zaletą lokat firmowych jest to, że pozwalają one naszym firmowym środkom pracować na siebie. Nominalne oprocentowanie rachunku bankowego jest bowiem na tyle niskie, że zysk z niego na koniec okresu rozliczeniowego jest praktycznie nieodczuwalny. Korzystając z lokat firmowych, możemy zatem zapewnić naszej organizacji dodatkowe środki pomocne we wsparciu bieżącej działalności gospodarczej lub w inwestycjach. Zgromadzone przez nas oszczędności nie stracą w związku z tym na swojej wartości ze względu na inflację, która, jak sami się przekonaliśmy w ostatnich miesiącach, może mieć bardzo duży, negatywny wpływ na prowadzenie biznesu. 

Sporym atutem lokat firmowych jest to, że za korzystanie z nich bank nie pobiera żadnych dodatkowych opłat. Dzięki temu nic na nich nie stracimy. Nie musimy także w celu uruchomienia lokaty zakładać rachunku bieżącego w banku i dokonywać płatności za jego prowadzenie. Aby obsługiwać transakcje depozytowe, możemy wykorzystać rachunek pomocniczy (tzw. konto techniczne), którego założenie jest również bezpłatne, tak samo jak dyspozycja realizacji przelewów czy też przygotowanie oraz wysyłanie wyciągów. To dlatego na lokatę firmową stawia tak szerokie grono przedsiębiorców. 

Polecane  Konto oszczędnościowe i lokata – dwa proste sposoby, by zacząć oszczędzać

Co warto wiedzieć o lokatach firmowych?

Aby możliwe było założenie lokaty firmowej, musimy zdeponować wyższą kwotę niż w przypadku lokaty dla osoby fizycznej. Minimalna kwota lokaty jest ustalana indywidualnie przez bank. Zwykle jest to kilkadziesiąt tysięcy złotych, choć zdarza się, że ta kwota jest sześciocyfrowa i wynosi np. 100 lub 200 tysięcy złotych. Zanim wybierzemy ofertę konkretnego banku, powinniśmy dokładnie przeanalizować nasze potrzeby w tym zakresie, by wybrać taki, w którym korzystanie z lokat będzie możliwe w ramach naszych środków pozostających do dyspozycji. 

Równie istotną informacją jest to, że przy lokatach firmowych istnieje często opcja negocjowania ich warunków oraz profesjonalnej obsługi menedżera o dowolnej porze, w dowolnym miejscu. W ten sposób możemy zyskać więcej, niż jest to w przypadku lokat dla klientów indywidualnych. Takie możliwości ma lokata dla firm Direct+ Corporate oferowana przez Santander Consumer Bank – bank od kredytów. Przy stałej współpracy z bankiem możemy liczyć na bardzo korzystne dla nas warunki. 

Co więcej, gdy nie chcemy ciągle zakładać lokaty firmowej, wystarczy, że określimy w banku, iż będzie ona odnawiana automatycznie, ustalając jednocześnie stałą lub minimalną kwotę depozytu. W przypadku korzystania z lokaty dla firm możemy również liczyć na korzystne, stałe oprocentowanie, które nie ulegnie zmianie w trakcie trwania nawet wielomiesięcznej lokaty. To bardzo ważne, ponieważ nie będziemy się wówczas martwić o zmiany następujące na rynkach finansowych. Nie będą one miały wpływu na to, ile pieniędzy oszczędzimy na lokacie. Możemy przez to łatwo już na samym początku policzyć, jaką kwotę dodatkowych środków zobaczymy na naszym koncie po zamknięciu lokaty, mnożąc kwotę zdeponowaną na lokacie przez ustaloną z bankiem stopę oprocentowania i odejmując od tego podatek od lokat. 

Polecane  Jak inwestować oszczędności, by nie dać się inflacji

Dzięki takim udogodnieniom lokaty bankowe dla firm są produktem bankowym, z którego zawsze warto skorzystać, gdy mamy większą ilość wolnych środków. Co więcej, w ramach oferty Santander Consumer Bank możemy zawrzeć lokatę firmową telefonicznie. Nie musimy zatem udawać się bezpośrednio do oddziału banku, co zajęłoby nasz cenny czas. 

Czy inwestowanie w depozyty bankowe wiąże się z ryzykiem?

Podstawowe pytanie, które zadaje sobie duża część właścicieli firm, jeśli chodzi o depozyty bankowe, dotyczy ryzyka inwestycyjnego. To bardzo ważne w obliczu stale rosnących cen materiałów produktów i usług, gdzie nie możemy już sobie pozwolić na dodatkowe straty. Warto wiedzieć o tym, że takiego ryzyka nie mamy wówczas, gdy skorzystamy ze standardowej lokaty bankowej. Wówczas na koniec okresu rozliczeniowego otrzymujemy zdeponowane środki powiększone o zgromadzone w danym okresie odsetki i pomniejszone o podatek od lokat Belki w wysokości 18%. Jedyną rzeczą, o którą możemy się w tej sytuacji obawiać, jest inflacja. Co prawda częstokroć przewyższa ona oprocentowanie na lokacie bankowej, ale i tak sumarycznie zyskujemy więcej niż wtedy, gdy postawilibyśmy na zwykły depozyt w banku, na rachunku bieżącym, który jest oprocentowany zdecydowanie niżej. 

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku lokat inwestycyjnych, w których część zdeponowanej kwoty jest oprocentowana w sposób stały, a druga część to ta, której oprocentowanie jest uzależnione od indeksów giełdowych, na których bank inwestuje nasze środki firmowe. W tym przypadku musimy mieć świadomość tego, że możemy nie zarobić tyle, co na standardowej lokacie bankowej, a nawet możemy ponieść stratę finansową. Ryzyko inwestycji jest tutaj zatem większe, ale jednocześnie mamy znacznie większe możliwości zarobienia dodatkowych środków. Jedyną kwestią, którą musimy rozpatrzyć, jest ta, jaką mamy skłonność do ryzyka i czy bylibyśmy w związku z tym gotowi na potencjalne straty. 

Polecane  Lokaty bankowe – Kiedy i gdzie warto je założyć?

Równie ważną kwestią, którą rozpatruje wielu przedsiębiorców, jest ta związana z działalnością konkretnego banku. Co się bowiem stanie, gdy nasz bank zostanie zlikwidowany ze względu na zawirowania na rynkach finansowych? W takim przypadku możemy skorzystać z pomocy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Maksymalna kwota, którą w takiej sytuacji możemy odzyskać, to 100.000 euro, więc ryzyko jest związane ze środkami zdeponowanymi powyżej tej kwoty. Sumę 100.000 euro gwarantowaną przez BFG przeliczamy na złotówki po kursie średnim NBP z dnia spełnienia warunku gwarancji. Limit ten dotyczy przy tym odrębnie każdego banku, który jest objęty systemem gwarantowania.