Inwestycje w badania i rozwój – czy to się opłaca?

Badania i rozwój to przyszłość firm. Dzięki nim jest możliwe utrzymanie działalności gospodarczej i zwiększenie zysków w obliczu ciągle zmieniającej się sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie. 

Czym są badania i rozwój w firmach?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, działalność badawczo-rozwojowa w firmach to działalność twórcza, która obejmuje badania naukowe albo prace rozwojowe, które w systematyczny sposób pozwalają na zwiększenie zasobów naszej wiedzy na określony temat i jej wykorzystania do tworzenia nowych zastosowań. 

Badania naukowe dzielą się przy tym na: 

– podstawowe – obejmujące oryginalne prace badawcze, eksperymentalne albo teoretyczne, podejmowane głównie w celu zdobycia określonej wiedzy, bez nastawienia się na zastosowanie jej w praktyce, 

– stosowane – zorientowane na zdobycie nowej wiedzy w celu wykorzystania jej w praktyce, 

– przemysłowe – których celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do tego, by opracować nowe produkty i usługi lub też dokonać w nich znacznego ulepszenia; uwzględniają one tworzenie złożonych systemów działania, budowę prototypów produktów czy też budowę linii produkcyjnych pilotażowych. 

Prace rozwojowe to z kolei działalność obejmująca opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie, a także walidację nowych lub unowocześnionych produktów i usług, których kształt jeszcze nie został w precyzyjny sposób określony. 

Polecane  Samochody w firmie – wszystko, co warto wiedzieć

Korzyści z inwestowania w badania i rozwój

Badania i rozwój mogą być dla firmy kosztowne, szczególnie przy dużym poziomie skomplikowania danego produktu lub usługi. Prace badawczo-rozwojowe pozwalają jednak na stworzenie nowych produktów, które w przyszłości będą dla firmy źródłem dochodu. Dzięki nim możliwe jest osiąganie realnych zysków już w pierwszym lub kolejnym roku po zakończeniu inwestycji. 

Inwestowanie w badania i rozwój umożliwia dywersyfikację sprzedaży, a więc jej rozszerzenie o nowe produkty, także z innych kategorii sprzedaży. Doskonałym tego przykładem może być rozszerzenie sektora działalności firmy produkcyjnej, która tłoczy metalowe części, o produkcję maseczek ochronnych. W ten sposób firma staje się bardziej konkurencyjna i ma szansę przetrwać zawirowania na rynkach sprzedaży w konkretnych sektorach, jak i staje się odporna na wystąpienie szeregu nieprzewidzianych zdarzeń geopolitycznych. W obliczu informatyzacji i automatyzacji szeregu procesów w działalności gospodarczej inwestowanie w badania i rozwój staje się zatem niezbędne, jeśli chcemy przetrwać na rynku, którego możliwości obecnie są nieograniczone. 

Odliczenie kosztów na badania i rozwój od dochodu

Warto wiedzieć o tym, że zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, od 2016 roku przedsiębiorcy, którzy inwestują w badania i rozwój, mają prawo do uzyskania ulgi w podatku dochodowym. Każda z firm może bowiem dodatkowo odliczyć do 100% kosztów kwalifikowanych, które wyodrębni w swojej ewidencji, a jeśli jest ona dodatkowo centrum badawczo-rozwojowym – nawet 150% takich kosztów. Pozwala to na skuteczne zmniejszenie podatku dochodowego do zapłaty. 

Do takich kosztów kwalifikowanych zaliczymy m.in.: 

Polecane  Jak kupić auto dla przedstawiciela handlowego?

– wynagrodzenia z umowy o pracę i umów cywilnoprawnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników, za godziny pracy związane z badaniami i rozwojem, 

– materiały i surowce służące bezpośrednio do prac badawczo-rozwojowych, 

– koszty usług obcych, a przede wszystkim wszelkiego rodzaju ekspertyz, usług doradczych i nabycie wyników badań od jednostki naukowej, 

– wydatki na zakup aparatury badawczo-rozwojowej wykorzystanej w działalności przedsiębiorcy oraz na amortyzację sprzętu służącego bezpośrednio prowadzeniu tego typu działalności, 

– koszt uzyskania oraz otrzymania patentu na produkcję danego wyrobu. 

Odliczenia z tytułu ulgi badawczo-rozwojowej dokonujemy w zeznaniu podatkowym za dany rok, na podstawie załącznika do deklaracji. Uzupełniamy je na podstawie wyodrębnionej ewidencji księgowej kosztów kwalifikowanych. Jeśli w danym roku ponieśliśmy inwestycje na badania i rozwój, a ich kosztów nie uwzględniliśmy w deklaracji podatkowej, możemy złożyć jej korektę. Mamy na nią aż 5 lat, dlatego, jeśli wcześniej nie korzystaliśmy z tego typu ulgi, warto już teraz dokładnie przeanalizować swoją dokumentację księgową. Pozwoli to na znalezienie dodatkowych środków dzięki oszczędnościom na podatkach. 

Jak pozyskać środki na badania i rozwój?

Tylko niektóre firmy mają możliwość sfinansowania wydatków na badania i rozwój ze środków obrotowych. Takie inwestycje pochłaniają bowiem często setki, a nawet miliony złotych, stąd też trudne jest samodzielne zgromadzenie takich kwot tak szybko, by naszych pomysłów nie wykorzystała w międzyczasie konkurencja, zdobywając nad nami przewagę. Stałe inwestowanie powinno być podstawą działalności naszej firmy. Warto w związku z tym posiłkować się środkami z zewnątrz, a więc kredytem gotówkowym z banku. Przy dokładnym wykonaniu prac badawczo-rozwojowych i ich odpowiednim udokumentowaniu do celów dokonania rozliczenia podatkowego, nie musimy się martwić o to, że będziemy długo spłacać taki kredyt. Chcąc uzyskać dobry kredyt gotówkowy, powinniśmy wykorzystać takie narzędzie jak kalkulator kredytowy. Cennym źródłem informacje jest też ranking kredytów gotówkowych. Dowiemy się dzięki niemu, że korzystną ofertę kredytową ma m.in. Santander Consumer Bank – bank od kredytów. Korzystając z kredytu gotówkowego tego banku, możemy liczyć na szybką decyzję kredytową i przelew środków już w ciągu 15 minut od jej uzyskania. Sporym atutem, który wyróżnia kredyt on-line oferowany przez Santander Consumer Bank, jest także możliwość wyboru liczby rat do spłaty, która wynosi od 3 do 48 w przypadku oprocentowania stałego lub od 49 do 72 rat, jeśli chodzi o oprocentowanie zmienne. Pozwala to na idealne dopasowanie go do potrzeb naszej działalności gospodarczej. Aby skorzystać z takiego kredytu gotówkowego, możemy udać się bezpośrednio do oddziału banku lub też załatwić wszelkiego rodzaju formalności zdalnie – telefonicznie czy też online. To spore udogodnienie, ponieważ nie musimy tracić czasu, który spożytkujemy na prowadzenie firmy. 

Polecane  Jak zwiększyć zyski w firmie? Sprawdzone sposoby