Na ile lat można wziąć leasing? Ile wynosi maksymalny i minimalny okres leasingu?

Leasing, zarówno ten dedykowany przedsiębiorcom, jak i leasing konsumencki, to rozwiązanie, z którego decyduje się skorzystać coraz więcej osób. Minimalny zakres formalności, krótki czas rozpatrywania wniosku, a także atrakcyjne warunki sprawiają, że zwolenników leasingu wciąż przybywa. Przed podjęciem decyzji o jego wnioskowanie warto upewnić się, jakie są zasady przyznawania leasingu i jakie warunki należy spełnić, aby móc liczyć na pozytywne rozpatrzenie złożonego wniosku. Oto najważniejsze kwestie związane z leasingiem.

Leasing – co to takiego?

Pojęciem leasingu określa się umowę cywilnoprawną, która zostaje zawarta pomiędzy osobą bądź firmą wnioskującą o leasing a instytucją, która go udziela. Leasing tak naprawdę łączy w sobie cechy kredytu gotówkowego i dzierżawy, jednak ze względu na oferowane warunki jest zdecydowanie bardziej atrakcyjny niż tradycyjny kredyt. Owe atrakcyjne warunki, proste i przejrzyste zasady oraz ograniczony zakres możliwości sprawiają, że ta forma finansowania zakupu nowych samochodów, maszyn lub urządzeń cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.

Kto może ubiegać się o leasing?

Wniosek o przyznanie leasingu może złożyć każdy przedsiębiorca, a w przypadku leasingu konsumenckiego każda osoba prywatna. W kwestii przyznawania leasingu nie ma żadnych ograniczeń w stosunku do prowadzonej działalności. Może to być absolutnie każdy jej rodzaj. Jedyne ograniczenie, jakie występuje w przypadku przedsiębiorstw, to staż ich działalności. Zazwyczaj musi on wynosić minimum sześć miesięcy. Nie oznacza to jednak, że firmy z krótszym stażem działalności nie mogą liczyć na pozytywne rozpatrzenie swojego wniosku. Dzięki zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń, takich jak na przykład hipoteka pod nieruchomość, ustanowienie poręczyciela lub weksel, przedsiębiorstwa działające na rynku krócej niż sześć miesięcy mogą liczyć na pozytywne rozpatrzenie swojego wniosku. Owe zabezpieczenia pozwalają też podnieść zdolność finansową, której pozytywna ocena jest kolejnym warunkiem przyznania leasingu. Analiza zdolności finansowej podmiotu ubiegającego się o przyznanie leasingu odbywa się między innymi w oparciu o przedstawione dokumenty, wśród których najczęściej wymienia się:

  • wyciąg z księgi przychodów i rozchodów;
  • deklaracje podatkowe;
  • bilans zysków i strat (w przypadku spółek handlowych).

Jak łatwo zauważyć, w odróżnieniu od kredytu zakres zaświadczeń wymaganych do leasingu jest niewielki. Ułatwiona jest także sama procedura rozpatrywania wniosku, co w połączeniu z atrakcyjną formą leasingu czyni z niego chętnie wybieraną opcję finansowania zakupu samochodów, maszyn i urządzeń.

Minimalny i maksymalny okres leasingu

Analizując warunki przyznawania leasingu, warto zwrócić uwagę również na minimalny i maksymalny okres leasingu. Kryteria te różnią się w zależności od rodzaju umowy leasingowej, a dokładniej przedmiotu, którego owa umowa dotyczy. Dla przykładu minimalny okres leasingu dla sprzętu medycznego wynosi 2 lata, dla sprzętu komputerowego zaś 16 miesięcy. Różnice w zakresie minimalnego i maksymalnego okresu leasingu mogą być dość znaczne i uzależnione od danej propozycji finansowania. Warto więc dokładnie zapoznać się z proponowanymi w tym zakresie warunkami przed podjęciem ostatecznej decyzji. Aby nieco usystematyzować owe różnice w proponowanych warunkach, zasadniczo przyjmuje się, że minimalny okres leasingu wynosi 6 miesięcy, maksymalny zaś 5 lat. Zakresy maksymalnego i minimalnego okresu trwania leasingu uzależniony jest od rodzaju przedmiotu podlegającego leasingowi i szacuje się go na około 40% tzw. normatywnej autoryzacji.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że wymienione wyżej zakresy są umowne. Oznacza to, że w większości wypadków to leasingobiorca w porozumieniu z leasingodawcą decyduje o długości trwania umowy. W przypadku najchętniej wybieranej formy leasingu, jaką jest leasing samochodu, pomimo tego, że maksymalny okres umowy może wynieść tu 5 lat, zdecydowana większość osób z niego korzystających zawiera umowę na okres 2 – 3 lat. Dzieje się tak dlatego, że jest to najkorzystniejsza opcja dla użytkownika samochodu, gdyż umożliwia mu zakup stosunkowo nowego samochodu w dobrej cenie.

Warto bowiem pamiętać, że po wygaśnięciu leasingu użytkownik przedmiotu ma szansę na jego wykup, i to w atrakcyjnej cenie, znacznie niższej niż jego wartość rynkowa. Co więcej, wielu leasingodawców proponuje swoim klientom dodatkowe zniżki w zamian za zdeklarowanie chęci zakupu przedmiotu jeszcze przed podpisaniem umowy leasingu. W rezultacie leasingobiorca otrzymuje szansę na naprawdę korzystny zakup „przetestowanego” już przedmiotu – w tym wypadku samochodu.

Okres leasingu a pozostałe warunki

Minimalny i maksymalny okres leasingu poza długością trwania umowy wpływa na inne jej warunki. Mowa tu przede wszystkim o wysokości kolejnych miesięcznych rat. Minimalny okres leasingu oznacza niestety wysokie raty. Warto pamiętać o tej zależności. Na krótki okres leasingu powinni decydować się wyłącznie ci przedsiębiorcy, którzy osiągają wysokie dochody z prowadzonej działalności, co pozwala obniżyć ryzyko trudności ze systematyczną spłatą kolejnych rat i utratą płynności finansowej przedsiębiorstwa. Natomiast ci, którzy nie chcą ryzykować lub kondycja ich firmy nie jest na tyle stabilna, powinni rozważyć wydłużony okres leasingu.

Minimalny okres leasingu niestety wiąże się również z wyższą ceną wykupu przedmiotu będącego podstawą umowy. Decydując się na tę opcję, trzeba liczyć się z tym, że aby wykupić na przykład samochód, trzeba będzie zapłacić więcej niż wówczas, kiedy okres leasingu byłby wydłużony. Minimalny okres leasingu wiąże się także z niższym jego oprocentowaniem, czyli w rezultacie z niższym kosztem. Ci, którzy wybierają dłuższy, maksymalny okres leasingu, mogą liczyć na zdecydowanie korzystniejsze warunki umowy. Warto więc dobrze zastanowić się nad optymalnym okresem leasingu i dostosować jego długość do własnych potrzeb.

Źródła

  1. https://efl.pl/pl/biznes-i-ty/artykuly/warunki-uzyskania-leasingu
  2. https://www.totalmoney.pl/artykuly/78107,leasing,leasing—jak-to-dziala,1,1
  3. https://efl.pl/pl/biznes-i-ty/artykuly/okres-leasingu-na-ile-lat-mozna-wziac-leasing