Leasing dla nowych firm – czy to możliwe? Jak działa?

Rozpoczęcie prowadzenia każdej działalności gospodarczej wymaga odpowiednich inwestycji.  Trudno sobie wyobrazić prowadzenie firmy bez niezbędnych narzędzi, takich jak np. samochód osobowy czy też różnego rodzaju maszyny produkcyjne.

Niestety częstą barierą jest ich cena, stąd też, szczególnie na początku działalności gospodarczej, niezbędne jest znalezienie odpowiedniego źródła ich finansowania. Obok kredytu doskonałym rozwiązaniem jest leasing. Warto zwrócić uwagę na jego podstawowe zasady i to, czy można z niego skorzystać już od razu.

Czym jest leasing i jak działa?

Leasing to forma umowy cywilnoprawnej, w której określony rodzaj majątku (jak np. pojazd lub maszyna) jest wydzierżawiany klientowi przez firmę leasingową na określony czas, np. 2, 3 lub 5 lat. W tym okresie opłaca ona raty, a po jego zakończeniu może zdecydować się na wykup przedmiotu finansowania. Głównymi zaletami leasingu, oprócz braku konieczności angażowania własnego kapitału, są także mało skomplikowane formalności i niskie opłaty leasingowe, a także możliwość optymalizacji podatkowej. W tym ostatnim przypadku wynika to z możliwości wliczania rat leasingu w koszty. Warto mieć na uwadze to, że leasing dla nowych firm podlega szczególnym uwarunkowaniom.

Nowe firmy zgodnie z danymi leasingodawców – czyli jakie?

Zgodnie z danymi leasingodawców nowe firmy podlegające szczególnym uregulowaniom, jeśli chodzi o leasing, można podzielić na 3 kategorie: od pierwszego dnia do 3 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej, od 3 do 6 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej i powyżej 6 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. W tym pierwszym zakresie na udzielenie finansowania w formie leasingu decydują się tylko nieliczne firmy, w drugim pojawia się już ich więcej, a niemal wszystkie oferują taką formę rozliczenia dla organizacji działających na rynku już od co najmniej pół roku, przy osiąganiu przez nie jednocześnie zysków.

Jak skorzystać z leasingu na początku prowadzenia działalności gospodarczej?

Aby skorzystać z leasingu na początku prowadzenia działalności gospodarczej i zyskać np. samochód do firmy, trzeba pamiętać o kilku kwestiach. Po pierwsze, firmy leasingowe stosują obowiązkową wpłatę własną. Stanowi ona formę zabezpieczenia i wynosi, w zależności od leasingodawcy, średnio od 10 do 20% wartości pojazdu lub urządzenia. Trzeba mieć również na uwadze to, że gdy chcemy uzyskać leasing, istotne znaczenie ma forma prowadzenia działalności gospodarczej. Przez leasingodawców wnikliwiej weryfikowane są spółki kapitałowe i ich właściciele niż osoby fizyczne zakładające firmę jednoosobową. Przezorność firm leasingowych wynika z faktu złych doświadczeń. Zdarzało się bowiem często, że właściciele spółek kapitałowych, którzy chcieli skorzystać z leasingu, legitymowali się złą historią kredytową. Gdy nie jest możliwe skorzystanie z leasingu, ze względu np. na okres prowadzenia działalności gospodarczej, dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie z zabezpieczenia transakcji. Istnieje różne rozwiązania w tej kwestii. Takimi zabezpieczeniami mogą być np. hipoteka na nieruchomości czy też poręczenie osoby prywatnej lub innej firmy.

Jaki majątek może dostać w leasing nowa firma?

Nowa firma w leasingu może uzyskać finansowanie na określony rodzaj majątku. Problemów, bez względu na branżę, nie powinno już być w pierwszych miesiącach działalności gospodarczej w przypadku nowych i używanych samochodów osobowych lub dostawczych. Wymagany jest w tym przypadku wkład własny. Jego wysokość jest tym niższa, im dłużej działa na rynku firma. Druga kategoria majątku obejmuje pojazdy ciężarowe i ciągniki siodłowe, a także znane i powszechnie stosowane w wielu firmach maszyny i urządzenia, jak np. laptopy i urządzenia wielofunkcyjne, prasy, obrabiarki CNC, frezarki lub tokarki. W tym przypadku niezbędne jest już jednak wykazanie określonych przychodów przez kilka miesięcy działalności gospodarczej. Zdarza się jednak, że leasingodawcy oferują możliwość sfinansowania takich pojazdów i urządzeń w formie leasingu już w pierwszych miesiącach działalności gospodarczej, przy posiadaniu umów o współpracę lub promes ich zawarcia z kontrahentami. Trzecia kategoria to inne maszyny i urządzenia, z których korzystanie wynika ze specyfiki branży (jak np. nitownice stosowane w przemyśle optycznym). Tu zwykle nie ma już takich udogodnień.  Firmy leasingowe oprócz dłuższego okresu prowadzenia działalności gospodarczej (minimum 6 lub 12 miesięcy) wymagają także przedstawienia określonej dokumentacji finansowej potwierdzającej zdolność kredytową (jak np. sprawozdania finansowe czy też deklaracje podatkowe).

Jak znaleźć leasing dla nowej firmy, który będzie jednocześnie korzystny?

Możliwość skorzystania z leasingu przez nową firmę, a dogodne warunki takiej umowy to dwie osobne kwestie. Jak zatem znaleźć leasing dla nowej firmy, który będzie jednocześnie korzystny? Warto w takim przypadku skorzystać z rankingów i wyszukiwarek leasingów online.

  • rankingów najlepszych leasingów samochodowych, które uwzględniją takie parametry jak okres leasingu, wysokość wkładu własnego, możliwości uzyskania finansowania przez nowe firmy (w tym start-upy) oraz dodatkowe usługi/korzyści oferowane przez leasingodawcę;
  • wyszukiwarki leasingów, w których po podaniu odpowiednich parametrów przedmiotu leasingu (jak rodzaj, marka i model, rok produkcji, cena, okres trwania umowy, wysokość pierwszej wpłaty) możliwe jest uzyskanie już w ciągu kilkudziesięciu minut od przesłania zapytania propozycji ze strony konkretnych leasingodawców. Porównując je ze sobą, wybierzemy rozwiązanie, które będzie najlepiej odpowiadać potrzebom firmy i możliwościom finansowym.

Źródła:

  • https://finanse.rankomat.pl/poradniki/leasing-pojazdow-dla-nowych-firm/
  • https://www.fmleasing.pl/porady/leasing-dla-rozpoczynajacych-dzialalnosc