Leasing czy kredyt – co wybrać?

Leasing i kredyt to podstawowe zewnętrzne formy finansowania majątku firmowego. Warto zapoznać się z ich konstrukcją i zasadami. Pozwoli to na wybór rozwiązania, które będzie najlepiej odpowiadać oczekiwaniom firmy.

Zarówno kredyt, jak i leasing wiąże się z określonymi korzyściami w konkretnych przypadkach. Wybór odpowiedniej formy finansowania to klucz do sukcesu firmy na rynku.

Kredyt i leasing – różnice w konstrukcji

Leasing czy kredyt? To pytanie zadaje sobie wielu przedsiębiorców. Kredyt to forma finansowania bieżących potrzeb przedsiębiorcy, w ramach którego można uzyskać określoną kwotę środków na spłatę zobowiązania z tytułu zakupu urządzenia lub pojazdu. Takie wyposażenie staje się zatem własnością firmy, a jego spłata odbywa się w miesięcznych ratach składających się z dwóch części – kapitałowej i odsetkowej. Podstawowym kosztem kredytu jest oprocentowanie. Jego elementami są marża banku oraz wskaźnik WIBOR, czyli referencyjnej wysokości oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym, który może ulegać zmianom, w zależności od sytuacji na rynku (wpływa nań inflacja) oraz decyzji Narodowego Banku Polskiego odnośnie do wysokości stóp procentowych. Inne koszty kredytu, z którymi trzeba się liczyć, to także prowizja za rozpatrzenie wniosku lub udzielenie finansowania.

Leasing to z kolei forma finansowania inwestycji bez angażowania własnego majątku, w której w trakcie trwania umowy korzystający z majątku nie ma do niego praw własności. Może on z niego korzystać jedynie przez określony czas. Po zakończeniu trwania umowy istnieje jednak możliwość wykupienia przedmiotu umowy. Wartość transakcyjna uzależniona jest wówczas od rodzaju majątku, okresu dotychczasowej spłaty, jak i obowiązujących aktualnie przepisów podatkowych i rachunkowych. Można wyróżnić dwie formy leasingu – operacyjny i finansowy.  Przy leasingu operacyjnym raty leasingowe stanowią dla leasingobiorcy koszt uzyskania przychodów, a przedmiot leasingu nie podlega amortyzacji. Jeśli chodzi natomiast o leasing finansowy, podobnie jak jest to w przypadku kredytu, leasingobiorca spłaca miesięczne raty, które składają się z części kapitałowej i odsetkowej (ta druga stanowi również koszt uzyskania przychodu).

Kredyt i leasing – inne różnice

Finansowanie majątku firmowego przy kredycie i leasingu wiąże się także z innymi różnicami, poza tymi w konstrukcji obu typów umów. Po pierwsze, istotny jest wiek finansowanego majątku. Firmy leasingowe preferują finansowanie urządzeń lub pojazdów nowych lub kilkuletnich. Pochodzenie i wiek majątku nie mają z kolei tak istotnego znaczenia przy kredycie firmowym. Barierą przy starszych środkach trwałych jest jedynie okres kredytowania, który wynosi maksymalnie 5-7 lat. Przy kredycie i leasingu trzeba mieć ponadto na uwadze kwestie ewentualnych opóźnień w płatności. Jeśli chodzi o kredyt, nawet niewielkie przesunięcia w terminie płatności wiążą się z ich odnotowaniem przez Biuro Informacji Kredytowej, co wiąże się z trudnością w uzyskaniu kolejnego kredytu w najbliższej przyszłości. Ten problem nie występuje w przypadku leasingu, choć trzeba mieć jedynie na uwadze to, że jest tutaj windykowany nie tylko dług, ale także przedmiot majątku. Kilkudniowe opóźnienie w płatności, poza naliczeniem dodatkowej opłaty windykacyjnej, nie będzie się zatem wiązać z poważnymi konsekwencjami, jednakże już kilkutygodniowe zwlekanie z zapłatą raty leasingowej może się skończyć wypowiedzeniem umowy i odebraniem przedmiotu leasingu.

Kiedy warto postawić na kredyt firmowy?

Kredyt firmowy będzie doskonałym rozwiązaniem w przypadku, gdy jesteśmy zdecydowani na sfinansowanie w ten sposób zakupu majątku, który będzie używany w działalności gospodarczej przez wiele lat. Choć takie rozwiązanie wiąże się zwykle z większą ilością formalności, procedur i wniosków niż leasing, pozwala na zminimalizowanie kosztów usług finansowych. Warto mieć na uwadze to, że kredyt będzie dobrym rozwiązaniem przy posiadaniu zdolności kredytowej popartej historią spłat. Pozwala to często na wynegocjowanie korzystnych warunków finansowania.

Kiedy leasing będzie najlepszym rozwiązaniem dla firmy?

Leasing to doskonałe rozwiązanie przy finansowaniu nowego majątku, takiego jak samochody osobowe dla firmy. Szczególnie przy bardziej popularnych środkach trwałych, jak np. samochody osobowe i ciężarowe, maszyny budowlane lub np. obrabiarki czy też frezarki, jest on łatwo dostępny nawet dla firm o krótkiej historii. Leasing pozwala ponadto na optymalizację kosztów. U leasingodawcy można bowiem dokupić na korzystnych warunkach dodatkowe usługi. Przykładowo przy leasingu samochodu osobowego będą to np. serwis i naprawy pojazdu. Ponadto w ramach leasingu można skorzystać także z tańszego ubezpieczenia pojazdu lub maszyny. Atutem tej formy finansowania jest także to, że nie będzie on obciążać znacząco bieżącej zdolności kredytowej firmy. Jest to często jedyne rozwiązanie dla tych organizacji, które dopiero rozpoczęły swoją działalność i potrzebują narzędzi niezbędnych do czerpania z niej zysków. Leasing operacyjny, w przypadku którego możliwe jest wliczanie opłacanych leasingodawcy rat w koszty, jest korzystnym rozwiązaniem dla każdego przedsiębiorcy, który planuje użytkować będący przedmiotem takiej umowy pojazd lub maszynę przez co najmniej 40% okresu ich amortyzacji.

Leasing i kredyt – praktyczny przykład

To, czy korzystniejszym rozwiązaniem będzie leasing, czy też kredyt, warto przeanalizować na konkretnym przykładzie. Jeśli chodzi o tę pierwszą formę finansowania, doskonale sprawdzi się ona przy zakupie nowego samochodu do nowej firmy, bo będzie nie tylko większa szansa na jego zakup, ze względu na zdolność kredytową, lecz również ze względu na fakt, iż będzie to bardziej opłacalne pod kątem podatkowym (ze względu na możliwość wliczania rat leasingowych w koszty). Zakup auta dla handlowca nie będzie zatem przy leasingu problemem, nawet gdy firma dopiero wkracza na rynek. Kredyt idealnie sprawdzi się z kolei przy finansowaniu zakupu sprzętu komputerowego, który nie ma tak dużej wartości. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy firma mocno eksploatuje elektronikę i chce ją użytkować przez okres od 12 do maksymalnie 36 miesięcy. Wówczas korzystniejszy będzie leasing operacyjny, który pozwala na wliczanie rat w koszty bez konieczności dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Znika w tym przypadku także problem odsprzedaży mocno wyeksploatowanego sprzętu. Jego właścicielem pozostaje bowiem leasingodawca.

Źródła:

  • https://finanse.rankomat.pl/poradniki/sie-bardziej-oplaca-leasing-kredyt-samochod/
  • https://www.bankier.pl/smart/leasing-czy-kredyt-czym-rozni-sie-leasing-od-kredytu
  • https://www.fmleasing.pl/porady/dla-kogo-dobry-jest-leasing-leasing-czy-kredyt