Konsolidacja kredytu gotówkowego – o co w tym chodzi?

Obecnie banki mają bardzo szeroką ofertę kredytów i innych zobowiązań finansowych. Wśród nich najpopularniejszy jest kredyt gotówkowy, który można wziąć na dowolny cel. Pomaga on zrealizować swoje cele, plany i marzenia. Mimo że łatwo jest go wziąć, a nawet można mieć kilka zawartych umów o takie zobowiązanie, to nie zawsze łatwo jest go spłacić. I co wtedy? Osoby, które mają kilka zobowiązań, mogą skorzystać z opcji połączenia ich wszystkich w jedno, czyli wziąć kredyt konsolidacyjny. Jak działa takie rozwiązanie w praktyce?

Czym jest kredyt konsolidacyjny?

W Ustawie Prawo Bankowe z 29 sierpnia 1997 r. znajdziemy definicję kredytu. Artykuł 69 mówi, czym jest taki rodzaj zobowiązania. Z kolei w artykule 70 znajdziemy informację o tym, czym jest zdolność kredytowa. Jednak czym jest kredyt konsolidacyjny? Najprościej można powiedzieć, że jest to kredyt wzięty na spłatę innych zobowiązań. A zatem jest to rodzaj kredytu celowego. Konsolidacja kredytu oznacza, że łączy się wiele różnych kredytów w jeden – nowy. Jest to bardzo istotne, że kredyt konsolidacyjny jest nowym i innym zobowiązaniem, ponieważ od tego zależy jego przyznanie, ale też warunki, na jakich się opiera.

W praktyce dzięki kredytowi konsolidacyjnemu można połączyć kredyty gotówkowe, pożyczki i inne wyznaczone długi – w jeden. Oznacza to, że biorąc jeden kredyt, otrzymujemy środki na spłatę wszystkich innych, które chcemy skonsolidować. Zatem z wielu różnych umów kredytowych zostaje nam tylko jedna. Pod względem logistycznym jest to bardzo wygodna transakcja. Zamiast spłacać wiele rat w różnych terminach, zostajemy z jedną ratą do zapłacenia i nie musimy się martwić o pilnowanie harmonogramu spłat. Warto jednak zawsze pamiętać, że kredyt konsolidacyjny bierze się w taki sposób, jak inny kredyt. A zatem trzeba spełniać stawiane przez bank warunki, aby go otrzymać.

Jakie zobowiązania można skonsolidować?

Skonsolidować można zobowiązania zawarte w ramach jednego lub kilku banków. Ponadto można wziąć kredyt konsolidacyjny w banku, w którym mamy umowę kredytową na inne zobowiązanie, albo w całkowicie nowym banku, gdzie nawet nie mamy konta osobistego. Jednakże każda instytucja może zaoferować połączenie różnych długów w ramach jednego kredytu.

Najczęściej łączy się:

  • kredyty lub pożyczki gotówkowe,
  • kredyt konsumencki na zakup towarów i usług,
  • kredyt lub pożyczkę konsolidacyjną,
  • karty kredytowe,
  • limity odnawialne w ROR,
  • kredyty samochodowe,
  • kredyty lub pożyczki hipoteczne.

Podczas zawierania umowy na kredyt konsolidacyjny to klient decyduje, które zobowiązania chce połączyć. Nie ma obowiązku łączyć wszystkich posiadanych długów. Można na przykład zdecydować się, aby skonsolidować kredyt gotówkowy i kredyt ratalny, ale kartę kredytową spłacać z osobna. Oczywiście można też wnioskować o połączenie wszystkich posiadanych kredytów i pożyczek w jedną. W ten sposób z wielu zobowiązań pozostawiamy sobie do spłaty tylko jedno.

Kto spłaca skonsolidowane długi?

Skoro to klient bierze kredyt na skonsolidowanie swojego zadłużenia, to czy również on spłaca połączone zobowiązania? Konsolidacja kredytu polega na tym, że to bank, w którym bierzemy taki kredyt, spłaca za nas długi w innych instytucjach. Dlatego klient, chcąc zawrzeć umowę o kredyt konsolidacyjny, musi ze sobą zabrać np. umowy innych kredytów, aby bank na ich podstawie mógł spłacić je właściwemu wierzycielowi.

Osoba, która bierze taki kredyt, nie musi samodzielnie spłacać skonsolidowanych obciążeń. Oznacza to też, że nie dysponuje fizycznie kwotą, która pozwala na uregulowanie długów. Bank ją określa i też on spłaca zadłużenie. Natomiast istnieje możliwość, że w ramach takiego kredytu klient otrzymuje dodatkowe środki. Są one spłacane w sumie kredytu konsolidacyjnego, ale można je wydać na dowolny cel. A zatem to bank udzielający kredytu spłaca skonsolidowane zobowiązania na podstawie dostarczonych przez klienta dokumentów.

Jakie warunki trzeba spełniać, aby otrzymać kredyt konsolidacyjny?

Sporo osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że konsolidacja kredytu to wzięcie nowego zobowiązania. A zatem bank weryfikuje klienta w taki sam sposób, jakby to zrobił, udzielając kredytu gotówkowego. Ale tutaj trzeba jeszcze udostępnić dokumenty poświadczające posiadanie innych kredytów lub zobowiązań finansowych, które chcemy skonsolidować. Każdy bank może mieć swoje kryteria oraz listę zobowiązań, które mogą zostać połączone w jedno.

Przed podjęciem decyzji o zawarciu z konsumentem takiej umowy bank musi zweryfikować zdolność i wiarygodność kredytową. Trzeba będzie przedstawić dokumenty potwierdzające osiągane dochody oraz stan zadłużenia. Już przyznane i spłacane kredyty obniżają zdolność kredytową, ale nie oznacza to, że chęć ich połączenia i ponowna weryfikacja sprawią nam kłopot. Po prostu na podstawie danych finansowych bank sprawdzi, czy po konsolidacji będziemy mogli spłacać nowy kredyt regularnie.

A co z wiarygodnością? Za rzetelnego klienta zostanie uznana każda osoba, która ma dobrą historię kredytową. Oznacza to, że nawet mimo posiadania jednocześnie kilku zobowiązań finansowych spłaca je regularnie. Takie informacje są odnotowywane między innymi w bazie Biura Informacji Kredytowej, z której korzystają banki. Na podstawie zebranych informacji o historii kredytowej podejmowana jest decyzja, czy pozytywnie rozpatrzyć wniosek o kredyt.

Nie spłacasz długów? Nie dostaniesz konsolidacji

Sprawdzanie historii kredytowej nie jest niczym nowym. Każdy bank ma taki obowiązek narzucony przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Dlatego też instytucje finansowe mogą w szybki sposób zweryfikować historię spłacanych zobowiązań. Zwłaszcza że baza Biura Informacji Kredytowej przechowuje dane przez 5 lat. Co to oznacza dla osób zadłużonych?

Samo posiadanie historii kredytowej nie jest niczym złym. Wręcz przeciwnie, bank, widząc, że mamy zobowiązania i spłacamy je sumiennie, będzie na nas patrzył bardziej przychylnie. Jednakże problem pojawia się w momencie, gdy wśród pozytywnych wpisów pojawiają się również te negatywne. Mogą to być duże opóźnienia w spłacie, a nawet celowe porzucenie spłaty zobowiązania.

Niespłacane zobowiązania potocznie nazywamy też długami. A kiedy ilość zobowiązań się piętrzy, a konsument ich nie spłaca, to i nie ma szansy na nowe zobowiązanie. Żaden bank nie udzieli konsolidacji kredytu osobie, która celowo nie spłaca innych zobowiązań albo ma ogromne opóźnienie w spłacie.

Kiedy można wystąpić o konsolidację?

Konsolidacja kredytów powinna być dokonana w momencie, gdy mamy zdolność kredytową. A zatem wciąż mamy źródło dochodów i dobrą historię kredytową, która świadczy na naszą korzyść. Oznacza to, że wniosek o konsolidację powinniśmy złożyć zawczasu, w momencie, gdy już wiemy, że trudno nam będzie spłacać pojedyncze raty kredytów, choćby ze względu na ich sumaryczną wysokość. Nie można czekać do ostatniego momentu, gdy pominęliśmy wpłacenie raty jakiegoś zobowiązania, bo to powoduje już pojawienie się negatywnego wpisu w historii kredytowej.

Najlepiej więc przemyśleć swoje obciążenia budżetowe i reagować na bieżąco. Gdy okaże się, że jednak mamy za dużo kredytów na głowie, możemy je skonsolidować w jeden, ale zawsze powinniśmy podjąć tę decyzję świadomie. I w momencie, gdy nadal spełniamy stawiane przez banki wymagania.

Źródła:

  1. https://www.santanderconsumer.pl/kredyty-gotowkowe/kredyt-konsolidacyjny,3.html
  2. https://www.bankier.pl/smart/kredyt-konsolidacyjny-co-to-jest-rodzaje-i-warunki
  3. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-bankowe-16799069