Długo czy krótkoterminowa lokata bankowa?

Z pozoru zależność pomiędzy oprocentowaniem lokaty a długością okresu jej trwania jest zwykle skorelowana i wydawać może się, że zawsze lokata bankowa na dłuższy okres jest najlepszą opcją. Warto też na wstępie zdefiniować sobie co w przypadku lokat bankowych oznaczać będzie długi okres czasu.

Długo czy krótkoterminowa lokata bankowa?Mianowicie jest to przeważnie okres do 2-3 lat, gdzie bank jest w stanie zagwarantować nam stałe oprocentowanie czy też wysokość oprocentowania będzie stopniowo wzrastać wraz z kolejnymi miesiącami lokaty, ale dokładnie wiemy ile w danym okresie trwania lokaty oprocentowanie będzie faktycznie wynosić.

Śmiało mówić możemy tutaj o stałym oprocentowaniu, które zwykle jest korzystne dla osoby, która zakłada lokatę. Obecnie jednak, w sytuacji gdy stopy procentowe są relatywnie niskie, lokata na bardzo długi okres może być nieopłacalna. Można wyobrazić sobie, że w stosunkowo krótkim okresie czasu zwiększeniu ulegną stopy procentowe, a tym samym także pojawia się korzystniejsze oferty lokat terminowych. Dokładnie na tych samych zasadach określa się zresztą dobry moment do nabycia obligacji skarbowych.

W obecnych warunkach o wiele lepszą opcją może być więc lokata bankowa na krótszy okres czasu czy też lokata, którą można zerwać wcześniej, przed upłynięciem terminu zapadalności. Jest to związane z warunkami na których lokata jest oferowana. W takiej sytuacji lokata bankowa konstruowana jest nieco inaczej, a odsetki naliczane są zwykle po każdym dniu roboczym trwania lokaty bankowej. Wtedy można też taką lokatę anulować bez konieczności ryzykowania utraty naliczonych już do tej pory odsetek bankowych.

Przy takim podejściu zdecydować możemy się także na lokatę na krótszy termin. Ważnym aspektem jest także wysokość środków, które chcemy w ten sposób lokować. Jeśli dysponujemy relatywnie pokaźną sumą, to możliwe staje się negocjowanie warunków, na których lokata zostanie uruchomiona.  Banki mogą dawać swoim klientom taką możliwość już w momencie gdy inwestowana jest kwota rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych.